5 Kariyer

Kariyer

Koray, sahip olduğu en değerli kaynağın Koray Personelleri olduğu bilincindedir. İnsan Kaynakları değerlendirmelerinde performans ve verimlilik öncelikli olarak göz önünde bulundurulur.

Personel seçiminde; konusunda uzmanlaşmış, dinamik, gelişime açık ve verimli kişiler seçilir.

Personellerin Koray etik ilkelerine ve Koray’a bağlılığının artırılması sağlanır.

Personellerin Koray’ın şirket politikaları, değerleri ve hedefleri doğrultusunda çalışması sağlanır.

İnsan kaynağı planlaması yapılırken verimlilik ve sorumluluk ilkesi gözetilir.

Personel seçiminde, gelişimlerinin sağlanmasında, iş tanımlarının oluşturulmasında, ücret politikalarında, eğitimlerinin planlamasında, performans ve kariyer yönetimi çalışmalarında bilimsel, denenmiş, modern yöntemler kullanılarak süreklilik ve verimlilik artırılır.

 

 

 

5.1 Kariyer

İş Başvuru Formu

Aşağıdaki formumuz aracılığıyla iş başvurusunda bulunabilisiniz. Değerlendirmemizi sağlıklı yapabilmemiz için lütfen bilgileri eksiksiz doldurunuz.