2 Projeler

İskenderun Demir Çelik Fabrikası

Yer İskenderun
Başlangıç Tarihi 1971
Bitiş Tarihi 1975
Proje Hakkında

İskenderun Demir-Çelik Fabrika'sının Haddehane ve Çelikhane ünitelerinin  inşaatı ile bu ünitelerdeki tüm ekipman ve teçhizatın montaj ve kurulumu KORAY tarafından gerçekleştirilmiştir. Toplam 131.000 m² inşaat alanına ve toplam 1.700.000 m³ inşaat hacmine sahip olan proje yoğun olarak özel ve ağır teçhizatın kullanılmasını gerektirmiş ve projenin yapımında 24.600 ton çelik kullanılmıştır.

İnşaat Alanı 131.000 m2