5 Kariyer

Kariyer

Koray, sahip olduğu en değerli kaynağın Koray Personelleri olduğu bilincindedir. İnsan Kaynakları değerlendirmelerinde performans ve verimlilik öncelikli olarak göz önünde bulundurulur.

Personel seçiminde; konusunda uzmanlaşmış, dinamik, gelişime açık ve verimli kişiler seçilir.

Personellerin Koray etik ilkelerine ve Koray’a bağlılığının artırılması sağlanır.

Personellerin Koray’ın şirket politikaları, değerleri ve hedefleri doğrultusunda çalışması sağlanır.

İnsan kaynağı planlaması yapılırken verimlilik ve sorumluluk ilkesi gözetilir.

Personel seçiminde, gelişimlerinin sağlanmasında, iş tanımlarının oluşturulmasında, ücret politikalarında, eğitimlerinin planlamasında, performans ve kariyer yönetimi çalışmalarında bilimsel, denenmiş, modern yöntemler kullanılarak süreklilik ve verimlilik artırılır.

 

 

 

5.1 Kariyer

İş Başvuru Formu

Aşağıdaki formumuz aracılığıyla iş başvurusunda bulunabilirsiniz. Değerlendirmemizi sağlıklı yapabilmemiz için lütfen bilgileri eksiksiz doldurunuz.

Özgeçmiş

Aydınlatma Metni

İşbu form aracılığıyla tarafınıza ilettiğim kişisel bilgilerimin, Koray Gayrimenkul ve Yatırım Anonim Şirketi tarafından her türlü pazarlama faaliyetleri, kampanyalar, reklamlar ve iletişim çalışmaları uygulamalarında kullanmasına, saklanmasına muvafakat ediyor ve izin veriyorum.
  •  
Tarafınıza yapılan aydınlatma beyanına ulaşmak ve daha fazla bilgi almak için http://www.koray.com/Upload/Kvkk/is-Basvurusu-Bolumu-Aydinlatma-Metni.pdf adresini ziyaret edebilirsiniz.